Politika kvality

Quality Icon
Závazek vedení společnosti k jakosti

My, vedení Společnosti, jsme přijali svým rozhodnutím ze dne 9. 9. 1997 závazek zavést a udržovat systém řízení kvality dle požadavků normy ISO9001, a chceme vytvářet podmínky pro trvalé zvyšování jeho efektivity. Osobně budeme vést k jeho dodržování. Ustanovujeme funkci představitele vedení pro kvalitu jako člena Rady a nadřízenou všem pracovníkům Společnosti.

Za klíčové považujeme:

prohlubování povědomí všech pracovníků Společnosti o významu splnění požadavků zákazníků a zainteresovaných stran,

základní nasměrování Společnosti formulováním této politiky kvality a jejím rozpracováním do konkrétních úkolů,

zajištění prostředků pro realizaci těchto záměrů,

– vytvoření zpětné vazby pravidelným přezkoumáváním funkčnosti a efektivity SMQ vedením Společnosti.

 

Pro informace ohledně politiky kvality nás kontaktujte na mailu quality@ryston.cz nebo níže prostřednictvím kontaktního formuláře.

Kontaktní formulář

VÝVOJ, VÝROBA A SERVIS ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přední český distributor elektronických součástek

Podívejte se na naše služby Arrow right