Strojní a přístrojové vybavení

Disponujeme celou řadou nejrůznějších strojů, které nám umožňují nabízet širokou škálu služeb. Zároveň jsme tak v mnoha ohledech samostatní a nemusíme se spoléhat na subdodavate. To nám poskytuje flexibilitu a rychlost při poskytování řešení a služeb.

Kromě reflow pece (páry & IR) a osazovacího automatu pro osazování malých sérií DPS disponujeme také klimatickou komorou, CNC frézkou, soustruhem, 3D tiskárnou a dalším vybavením, které nám umožňuje provádět prototypovou výrobu, především nejrůznější přípravky pro podporu našich výrobních procesů.

Silné zázemí poskytuje i přístrojové vybavení, a to především v oblasti měřicích systémů. Umožňuje tak provádět celou řadu přesných i orientačních měření, a to jak z oblasti elektrických, tak neelektrických veličin. Příkladem můžou být RF spektrální analyzátory, audio analyzátory, fotometrický spektrální analyzátor pro měření LED (kulový integrátor, goniometr, chromatograf…), termo kamera, měřič akustického tlaku (hlučnost), měřič izolačního odporu, měřič elektrické pevnosti (odolnosti) a mnoho dalších.

Široké spektrum možností, které toto vybavení poskytuje, přináší zároveň vysoké nároky na naše pracovníky. Dbáme proto na to, aby se stále zdokonalovali ve všech oblastech své činnosti a profese.

VÝVOJ, VÝROBA A SERVIS ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ

Přední český distributor elektronických součástek

Podívejte se na naše služby Arrow right