Pracovníci technického oddělení mají jak vysokou odbornou kvalifikaci, tak osobní praktické zkušenosti z aplikace součástek, které zúročují v novém vývoji a konzultacích se zákazníky. Oddělení je vybaveno řadou měřicích a testovacích přístrojů a technologických zařízení, které kromě úkolů vývoje a výroby slouží pro zjišťování pravdy a ověřování vlastností součástek.

Rádi Vám poskytneme své služby v těchto oblastech:
  • Poradenství a optimalizace při výběru součástek a vyhledání náhrad, pokud jsou původně předepsané typy nedostupné
  • Měření a ověřování parametrů součástek, porovnávání proti katalogovým údajům, vybírání (souběhy), třídění, kvalifikace, statistické informace, citlivostní analýza
  • Ověřování údajů a vlastností reklamovaných součástek a jiných neshod, zpětné vysledování, identifikace, management neshod (ISO9001)
  • Pomoc při aplikaci, konzultace návrhu schématu a plošného spoje, testování vyrobitelnosti, výroby vzorků a jejich oživení
  • Vývoj testovacích a programovacích přípravků pro výrobní testy, individuální nebo hromadné programování obvodů PLD, Flash, procesorů aj., zahořování, životnostní a klimatické testy. Podpora technologie zákazníka, přizpůsobení na zákaznický IS, SMQ, dohled a údržba systémů.
  • Výroba, finální montáž dílů a systémů, zpravidla počáteční série, zpracování výrobních předpisů a postupů. Výpočty induktivních součástek dle požadavků, výběr materiálů.
  • Opravy, servis, kalibrace, pravidelné seřizování a kontroly elektronických výrobků z produkce jak vlastní, tak zákaznické.
  • Po uplynutí technické doby života generální opravy výměnným způsobem, likvidace výrobku ekologickým způsobem v souladu s platnou legislativou.