KVMswitch

KVMswitch je zařízení k přepínání USB klávesnic a myší pro několik PC pomocí jediné klávesnice a myši.

Uživatel má možnost definovat přeskoky kurzoru myši mezi monitory s dostatečnou volností, takže rozmístění monitorů jednotlivých PC může být téměř libovolné. Aktivita klávesnice se aplikuje tam, kde se právě nachází kurzor myši. Operátor tedy, podle polohy kurzoru myši, může jedinou klávesnicí komunikovat s příslušným počítačem.

Zařízení KVM je tvořeno základní deskou s rozhraními USB Function (pro klávesnici a myš stačí jediný kabel) od PC a dvojicí rozhraní USB Host k fyzické klávesnici a myši.

K základní desce je možné připojit rozšiřující modul pro přepínání videosignálu.

Současná varianta KVMswitch řeší konkrétní požadavky zadané zákazníkem (5xPC), je však možno ho snadno rozšířit a nakonfigurovat pro téměř neomezené množství počítačů a na sebe navazujících obrazovek, s mnoha nastavitelnými parametry, popisujícími přechody mezi nimi.

Celý systém je napájen přes rozhraní USB z ovládaných PC, popřípadě externím zdrojem. Nutný předpoklad je, že tato zařízení podporují standard USB-HID.

Přepínač KVMswitch nijak nezasahuje do obsluhovaných počítačů a pracuje nezávisle na OS a aplikacích, které v nich běží. Lze tak vytvořit centrálně ovládané pracoviště (např. velín) složené z různých hardwarových komponent a operačních systémů.

Pro konfiguraci a nastavení parametrů slouží zvláštní rozhraní USB a konfigurace se ukládá v paměti EEPROM (nezávislé na napájení).

Zařízení KVMswitch je tvořeno sítí navzájem komunikujících procesorů moderní řady PIC32MX.