• 9-prostor
  • 8-osaz
  • 7-pads
  • 10-osaz_stroj
  • 11-osciloskop

Oddělení vývoje a výroby Ryston je tvořeno týmem vysoce kvalifikovaných techniků, vybavených moderními prostředky pro vývoj elektronických systémů. Jsme schopni spolupracovat se zákazníky na zákaznických projektech, kde se většinou prolíná fyzikální a technická analýza, variantní návrhy ověření a výběr optimální cesty, návrh elektrického schématu s přihlédnutím k dostupnosti součástek, technologickým možnostem a požadavkům, kombinovaný návrh motivu plošného spoje ve spolupráci s mechanickým řešením a designem, požadavky na výrobu a testování, servis a ekologii, příprava dat pro výrobu desek plošných spojů ve spolupráci s renomovanými domácími a zahraničními výrobci DPS, podpora osazování DPS - od ručního osazení vzorků po velkosérie v partnerských osazovnách, vývoj a aplikace testovacích přípravků po výrobě, podpora systému řízení kvality, evidence výrobků a jejich zpětné vysledování, včetně montáže dílů do celků, tvorba technické dokumentace, spolupráce s výrobcem při certifikaci a uvedení výrobku na trh, elektrické a teplotní zkoušky, servis a opravy a další činnosti.

Při návrhu používáme hlavně systém Mentor Graphics PADS, pro který si vytváříme vlastní knihovny součástek na základě technologických znalostí a spolupráce s výrobními partnery. Jsme schopni navrhnout desky plošných spojů v libovolných tvarech a rozměrech, pro běžné i speciální provozní požadavky, při splnění všech zákonných i zákaznických požadavků, a s přihlédnutím k preferenci zákazníka na nízkou cenu, nebo naopak na vysokou spolehlivost, na určité součástky či technologii, atd.

Dalo by se tedy říci, že naším hlavním produktem jsou na zakázku vyvinuté a vyrobené desky plošných spojů, obvykle se základním programovým vybavením (testy, vzorové obslužné programy, demo aplikace pro nastavení atd. Zpravidla je na desce nějaká zabudovaná inteligence: procesor s paměťmi, programovatelná logika a pod., a často výkonové obvody: napájecí zdroje, silové spínače, ovladače motorů a jiné mechaniky, měniče, to vše buď námi vyvinuté, anebo ve formě výkonových součástek a subsystémů od partnerských výrobců, hlavně jsou-li potřeba certifikáty kvality a bezpečnosti.

Našimi zákazníky jsou většinou profesionálové - firmy zabývající se aplikacemi elektronických systémů, které jsou sice schopni dobře specifikovat a odborně aplikovat, nechtějí se ale zabývat jejich technicky a logisticky náročnou výrobou, kterou jim poskytne Ryston.


2N Telekomunikace: Největší domácí výrobce telekomunikační techniky. Během 20-leté spolupráce byla vyvinuta celá řada pobočkových telefonních ústředen na bázi analogového a digitálního (ISDN) spojování, s kapacitami od 6 do 1000 linek, GSM bran, SIP routerů, komunikátorů a dalších systémů. Vývoj zpravidla pokračuje spoluprací při výrobě a testování, popř. servisem.

Linet: Světový výrobce zdravotnické techniky. Vyvinuto několik systémů pro řízení a komunikaci nemocničních lůžek, monitorování funkcí a aktivity pacienta, inteligentní vzduchové lůžko, lokalizace lůžek v místnostech, atd. V současnosti pro Linet vyrábíme řadu elektronických jednotek.

TollNet: Provozovatel a technický garant systémů signalizace, dohledu a mýta na dálnicích jak v ČR, tak i v dalších státech. Kromě mýta se angažuje i v evropském projektu C-Roads, systémech elektronické správy měřičů médií, telekomunikační technice aj.

AŽD: Vrcholový hráč v oboru dopravních signalizačních a zabezpečovacích zařízení, angažující se v automatizaci železniční dopravy, metra i silniční infrastruktury, s exportními aktivitami do celého světa. Pro AŽD jsme vyvinuli řadu systémů na úrovni funkčních dílů nebo samostatných jednotek: archívní desku pro monitorování technologických počítačů, řadu komunikačních systémů pro vláknovou optiku i metalické kabely (ISDN, SHDSL, Ethernet). Ty buď za lepší cenu nahrazují konkurenční výrobky nebo realizují zcela nové funkce pro zabezpečení, komunikaci a ovládání rozlehlých systémů (řízení přejezdů a stavědel). Pro velíny jsme vyvinuli jednotku KVM (nahrazuje několika PC klávesnice a myši jedinou dvojicí, uživatel "přeskakuje" podle polohy kurzoru.

Kromě zákaznických designů a výrobků jsme vyvinuli a vyrábíme několik typů finálních výrobků: podvodní (potápěčské, jeskyňářské) lampy pro osvětlování a filmování, speciální svítilny pro profesionální potápěče a hasiče, modemy pro telefonní i pronajatá vedení, testovací přípravky, monitorovací a přístupové systémy pro evidenci docházky a přítomnosti osob v budovách, a další systémy.