Modul Combi – vše v jednom

Úvod – motivace

Při vývoji aplikací s řídicím mikropočítačem jsme často naráželi na opakující se část schématu samotného procesoru, paměti, programovatelné logiky a podpůrných obvodů, vyžadující velmi těsnou montáž z důvodů rychlosti a šíře sběrnice, zpoždění signálů a komplikovaného napájení. Okolní obvody, často výkonové a analogové, naproti tomu vyžadují dobré propojení zemí, široké spoje a izolační vzdálenosti, takže požadavky na plošný spoj se různí. Dále k tomu přistupují požadavky na testovací módy, kdy by bylo řídicí „inteligenci” nejlépe odpojit. A konečně, spolu s opakujícím se schématem se opakují i požadavky na chování - software na všech úrovních, od systému po komunikaci s uživatelem a na konektivitu. Výsledkem těchto požadavků byla koncepce kombinovaného modulu s rychlým mikropočítačovým jádrem, schopným hostit operační systém Linux, a s ním propojeným programovatelným logickým obvodem, do nějž je při bootu zaveden firmware požadované logické struktury.

Číst dál: Modul Combi – vše v jednom