CPU – FPGA rozhraní pro náročné aplikace

Jedním z projektů vlastního vývoje ve společnosti Ryston Electronics je univerzální procesorový modul Combi, který byl stručně popsán v [1]. Na jedné malé desce vícevrstvého plošného spoje je kompletní mikropočítač s jádrem ARM9 na 200/400 MHz, paměťmi a podpůrnými obvody, propojený 32-bitovou sběrnicí s obvodem FPGA. Na vnější konektor modulu je vyvedena ne datová sběrnice, ale periferní signály a sériová rozhraní (UARTy, SPI, I2C) s příslušnými selekty, analogové vstupy a další užitečné signály, zatímco na opačnou stranu desky jsou vyvedeny periferní signály z programovatelného logického obvodu.

Číst dál: CPU – FPGA rozhraní pro náročné aplikace