Rozhraní sběrnice PCI Target pro PC

Motivace:

  • Moderní komponenty pro osobní počítače (nejen paměti) mají stále vyšší nároky na rychlost komunikace, a tak dříve rozšířené jednoduché rozhraní ISA, přítomné v každém PC bylo vytlačeno sběrnicí PCI.
  • Jeden z našich produktů s pracovním názvem  Ramdisk  tak bylo nutné redesignovat po hardwarové stránce s požadavkem na maximální možnou kompatibilitu s původním softwarem běžícím v PC.

Popis produktu:

Ramdisk je vestavná jednotka do technologického počítače, sloužící jednak pro archivování záznamů o událostech a jejich vyčítání, jednak pro připojení specifického zařízení přes 8 bitový port. Jednotka se skládá z karty s rozhraním sběrnice počítače (ISA) a montážního panelu s konektorem CAN09 a USB.

 

Číst dál: Rozhraní sběrnice PCI Target pro PC