Digi XBee a XBee-PRO ZigBee 2,4GHz

xbee-s2c-zigbeeRF moduly pro bezdrátovou komunikaci v pásmu ISM 2,4 GHz.

ZigBee je známý standard, kde se jednotlivé uzly člení z hlediska komunikačních schopností na „Full Function Device - FFD“ a „Reduced Function Device - RFD“. Z hlediska činnosti nazýváme RFD „End device“ a FFD může být buď „Coordinator“ nebo „Router“.
Routery se v ZigBee síti starají o směrování. Koncová zařízení nemají schopnost směrování a jsou vždy spojeny s jediným routerem, který se nazývá jejich rodičem a pro svá koncová zařízení zajišťuje mimo jiné bufferování dat v době spánku. Coordinator je nezbytný při vytvářením sítě. Od chvíle, kdy je síť vytvořena (to neznamená, že by se pak nemohla rozšiřovat) se coordinator chová naprosto stejně jako router.
Latence v ZigBee sítích je velmi závislá na nastavení a zejména na rozlehlosti a topologie sítě. To byl hlavní důvod proč tvůrci standardu původně nepočítali s nasazením v automatizaci, ale pouze pro sběr dat. Praxe ale ukázala, že i v automatizaci se za určitých podmínek místo pro ZigBee najde.

Digi XBee a XBee-PRO 802.15.4

xbee-s2c-zigbeeRF moduly pro bezdrátovou komunikaci v pásmu ISM 2,4 GHz.

Protokol 802.15.4 je vlastně fyzická a MAC vrstva, která se používá ve standardu ZigBee. Je určen pouze pro sítě s jednoduchými topologiemi. Jeho hlavní výhodou je právě jednoduchost a měl by být nasazován všude tam, kde jsou složitější protokoly zbytečné.

DigiMesh 2,4GHz

xbee-s2c-zigbeeRF moduly pro bezdrátovou komunikaci v pásmu ISM 2,4 GHz.

DigiMesh je proprietární řešení společnosti Digi. Všechny uzly jsou si zde z hlediska komunikačních schopností rovné a podílejí se na routování. Všechny uzly synchronně upadají do spánku. Tím je umožněno, že také všechny uzly mohou být bateriově napájeny, což je pro některé aplikace hlavní výhoda oproti ZigBee.

Přehled Digi modulů

Digi tabDigi tab II