Co děláme

Jsme předním českým distributorem elektronických součástek, avšak intenzivně obchodujeme i v rámci globální distribuční sítě. Na obchod navazuje vývoj a výroba elektronických zařízení a servisní činnost. Prodej součástek podporuje kvalifikované poradenství a testovací kapacita.

Velkoobchod dodává všechny typy elektronických součástek: integrované obvody, diskrétní polovodiče, optosoučástky, rezistory, kondenzátory, induktory a jiné pasivní součástky, konektory (spojení deska-kabel, deska-deska), magnetické součástky a materiály, elektromechanická a polovodičová relé, ochranné součástky proti přepětí, dále krystaly, oscilátory, baterie a další součástky pro elektroniku. Sortiment doplňují moduly a sestavy.

Formy dodavatelské spolupráce: Snažíme se především vyhovovat potřebám profesionálních zákazníků všech velikostí, kteří nejčastěji preferují:

  • Dodávky ze skladu. Disponujeme vlastním rozsáhlým skladem s více než 50000 položkami z uvedeného sortimentu. Prodejní software, v němž jsou obsaženy i technické informace, umožňuje našim odborně vzdělaným prodejcům rychlé vyhledání potřebného typu nebo ekvivalentu. Neprodáváme součástky podle ceníku, neboť světové ceny se prudce vyvíjejí. Zpracováváme vždy konkrétní písemné a telefonické poptávky. Ceny se sjednávají na základě odebraného množství součástek, požadované dodací lhůty, dodacích a platebních podmínek. Dodávka zboží expresní dopravou na území ČR je do 24 nebo 48 hodin po vyskladnění. Ve spolupráci s našimi partnery z Evropy a USA nabízíme výběr součástek a subsystémů podle jejich nabídkových katalogů a databází.
  • Autorizovaná distribuce součástek od světových výrobců (Fujitsu-Takamisawa: relé, Vacuumschmelze, Magnetics: magnetické prvky, Ledtech, EOI: LED součástky a sestavy, Aries-speciální konektory, Semelab - spolehlivé součástky, aj.) včetně technické a aplikační podpory.
  • Dodávky pro výrobu. Na základě rozpisky zákazníka-výrobce jsme schopni zpracovat nabídku na plánované dodávky kompletní rozpisky, rozložit dodávky sad např. po měsících, a tak minimalizovat rizika a hromadění zásob ve výrobě. Respektujeme požadavky na dodržení určitých vlastností klíčových součástek (např. výrobce, rok výroby, teplotní rozsah) anebo naopak sami vyhledáváme z dodavatelské databáze ekvivalenty a náhrady. Na základě vzájemné důvěry garantujeme dodávky.
  • Řešení problémů spojených se sháněním součástek, které zákazník potřebuje dodat velmi rychle, se speciálními parametry, těžko dostupné apod. Jsme členem globální distribuční sítě ERAI, a tak s vysokou pravděpodobností dokážeme zajistit součástku, na které vázne Vaše výroba.


Technické oddělení provádí zákaznický vývoj elektronických zařízení, jejich vzorkovou a malosériovou výrobu a podporu zavedení výroby u zákazníků.

Specializujeme se na telekomunikace, digitální spojové systémy, měření, přenos a ukládání dat, průmyslové řízení, výkonovou elektroniku, signálové a univerzální procesory a další obory podle požadavků zakázky.

Oddělení se stará o technickou dokumentaci, technickou knihovnu, poradenství a podporu aplikací součástek dodávaných obchodním oddělením.

Při vývoji používáme návrhový systém Mentor Graphics / PADS. Nejlepších výsledků však dosahujeme “ručním” návrhem s využitím teoretických znalostí a inženýrských a zkušeností našich návrhářů, které žádný stroj nepřekoná. Automatizované prostředky (autoroutery, elektrodynamickou kontrolu, simulaci, návrhová pravidla) používáme pro ověření nebo jako alternativní postup. Používáme vlastní knihovny součástek, které jsou optimalizovány na současné výrobní technologie (výroba vícevrstvých plošných spojů, nanášení pasty a lepidla, osazování, pájení vlnou a reflow, oboustranná, kombinovaná montáž). Udržujeme těsné kontakty s výrobci plošných spojů, takže podklady pro výrobu jsou velmi rychle a spolehlivě zpracovány. Stejně tak spolupracujeme s osazovacími firmami a zvlášť ve fázi náběhu výroby tak předcházíme vzniku chyb a omylů.

Poradenství chápeme jako bezplatnou, vysoce kvalifikovanou službu zákazníkům při výběru a dodávání součástek tak, aby bylo dosaženo optimální kombinace vlastností, dodacích termínů, podmínek a ceny. Například Vám můžeme doporučit přesnou nebo přibližnou náhradu součástky, která není dostupná. Nad rámec bezplatného poradenství nabízíme placené technické konzultace a další služby až po vývoj a zavedení výroby u zákazníka, testování součástek, vzorkovou a malosériovou výrobu podle dodaných podkladů.

Historie

1991 - RYSTON založen, vývoj prvních produktů
1992 - RYSTON Electronics spol. s r.o. zapsán do obchodního rejstříku
1993 - Změna sídla, profilace jako dodavatel součástek a vývojová firma
1994 - Registrace u Dun and Bradstreet - základ finanční důvěryhodnosti ve světě
1995 - Stěhování do objektu v Modřanech, první audit. Distribuce fy. Magnetics
1996 - Vývoj ISDN telefonní ústředny pro českou firmu. Amper.cz
1997 - Vývoj ISDN routeru pro německého zákazníka, první webová stránka
1998 - Zavedení systému řízení jakosti za podpory Ernst & Young
1999 - Systém řízení jakosti certifikován dle ISO9001
2000 - Nový informační systém. Účast na výstavě Electronica 2000, Německo
2001 - Certifikován SŘJ dle ISO9001:2000. Online systém prodeje
2002 - Povodeň v Modřanech a likvidace následků. Koupě pozemku
2003 - Zahájeny přípravné práce na projektu nové budovy. Vakuová balička
2004 - Pořízení teplotní komory a měřiče LED. Bezolovnatá technologie, RoHS
2005 - Účast na CeBITu. Přihlášení do kolektivních systémů recyklace elektro, baterií aj.
2006 - Stavba nového sídla. Amper 2006. Zákaznické značení, čárové kódy a další novinky
2007 - Dokončení stavby, stěhování do nového sídla. Skladové prostory ESD/MSL monitorovány
2008 - Nová vývojová laboratoř a obchodní prostory, noví globální zákazníci
2009 - Zařízení laboratoří, noví pracovníci, certifikace systému jakosti dle ISO9001:2008
2010 - Vývoj lamp pro potápěčské a vojenské účely, zajišťování kvality výroby
2011 - Začátek úspěšné spolupráce s firmou LINET na vývoji zdravotnických matrací a jiných zařízení
2012 - Strategická aliance s firmou 2N Telekomunikace, pořízení osazovacího stroje
2013 - Rozhodnutí o nákupu nového informačního systému, certifikace systému jakosti dle ISO9001
2014 - Vstup do automotivního světa s vestavnými počítači a vývoj prvního embedded systému
2015 - Strategická aliance s firmou TOLLNET

Naši pracovníci

Náš personál je tvořen více než čtyřiceti pracovníky. Jsou to vzdělaní, zkušení odborníci, pracující ve flexibilních, interdisciplinárních týmech. Jejich kvalifikace se neustále zvyšuje podle stanovené personální strategie. Naši zaměstnanci jsou podporováni firemním sociálním a benefitním systémem.

Co nabízíme?

Nejvyšší kvalitu dodávaných produktů: součástek, výrobků a výsledků vývoje. Kvalitou rozumíme shodu vlastností produktů s požadavky zákazníka: kromě technických vlastností též dodací termíny, sledovatelnost, operativní skladovou zásobu, ochranu před statickou elektřinou a vlhkostí, testování, technické informace a znalosti, vzorky, a hlavně dlouhodobé vztahy založené na vzájemné důvěře.