Vážení obchodní partneři,

naše společnost Ryston Electronics s.r.o., která uvádí na trh v České republice přenosné a průmyslové baterie a akumulátory a elektrospotřebiče, si Vás tímto dovoluje informovat o tom, že zajišťuje oddělený sběr dodávaných produktů na základě smluv se společnostmi ECOBAT s.r.o. a REMA Systém, a.s. o zajištění odděleného sběru a likvidaci uvedených produktů.

V případě dalších informací ohledně možnosti využití odděleného sběru ve vaší společnosti / u vašich odběratelů / či konečných uživatelů, prosím, využijte následujících kontaktů:

ECOBAT s.r.o                              REMA Systém, a.s. 
Soborská 1302, 160 00 Praha 6   Budějovická 1667/64, 140 00 Praha 4
tel.: 233 332 787   tel.: 225 988 001
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Upozornění:

Použité elektrospotřebiče, baterie a akumulátory, nesprávně vyhazované s běžným odpadem, mohou vážně narušit životní prostředí. Po čase se z nich uvolňují škodlivé látky, které mohou znečistit půdu nebo podzemní a povrchové vody. Těžké kovy obsažené v bateriích mají prokazatelně škodlivý vliv na lidské zdraví. Recyklací kovových látek obsažených v bateriích lze dosáhnout významných energetických a materiálových úspor primárních surovin. Aby mohly být vybité baterie či použité spotřebiče recyklovány, musí být odevzdány na tzv. místě zpětného odběru či místě odděleného sběru. Přehled míst zpětného odběru je k dispozici na www.ecobat.cz a www.rema.cloud, a též v naší společnosti.

Symbol přeškrtnuté popelnice můžete najít přímo na našich bateriích, jejich obalech nebo na elektrozařízeních, která baterie nebo akumulátory obsahují. Tento symbol vyjadřuje, že baterie nepatří do odpadkového koše, popelnice ani kontejneru s komunálním odpadem. Vyhazování baterií do sběrných nádob určených pro komunální odpad nebo do volné přírody je přísně zakázáno.