MMI rozhraní (Man-Machine Interface)

Základními požadavky při návrhu elektronických zařízení zajisté jsou spolehlivost, elektromagnetická kompatibilita, a především bezpečnost. Pro úspěšnou konstrukci elektronického zařízení na profesionální úrovni je však nutné brát v úvahu i technologickou a ekonomickou vyrobitelnost a testovatelnost, ale hlavně požadavky zákazníka, který na přední místo jejich seznamu klade nízkou cenu, líbivý design a především snadnou a praktickou ovladatelnost výsledného zařízení.

Číst dál: MMI rozhraní (Man-Machine Interface)

CPU – FPGA rozhraní pro náročné aplikace

Jedním z projektů vlastního vývoje ve společnosti Ryston Electronics je univerzální procesorový modul Combi, který byl stručně popsán v [1]. Na jedné malé desce vícevrstvého plošného spoje je kompletní mikropočítač s jádrem ARM9 na 200/400 MHz, paměťmi a podpůrnými obvody, propojený 32-bitovou sběrnicí s obvodem FPGA. Na vnější konektor modulu je vyvedena ne datová sběrnice, ale periferní signály a sériová rozhraní (UARTy, SPI, I2C) s příslušnými selekty, analogové vstupy a další užitečné signály, zatímco na opačnou stranu desky jsou vyvedeny periferní signály z programovatelného logického obvodu.

Číst dál: CPU – FPGA rozhraní pro náročné aplikace